[Infographic] Từ 12/12, miễn phí truy nhập internet băng rộng tại các cơ sở giáo dục, trạm y tế xã khu vực khó khăn

Việt Hoàng
06:00 - 04/11/2022
Công dân & Khuyến học trên

Thông tư 14/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã và điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.

 Chương trình hỗ trợ cung cấp miễn phí sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông ở các đơn vị và điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư.

[Infographic] Từ 12/12, miễn phí truy nhập internet băng rộng tại các cơ sở giáo dục, trạm y tế xã khu vực khó khăn - Ảnh 1.

 

Bình luận của bạn

Bình luận