Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá Công dân học tập

Minh Hiền
06:05 - 27/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2024 và hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá công nhận "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá Công dân học tập- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly chủ trì Hội nghị.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá Công dân học tập- Ảnh 2.

Gần 100 cán bộ thuộc Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách khuyến học các sở, ngành, trường học, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang tham dự tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2024 cho cán bộ Hội Khuyến học các huyện, thành phố, các sở, ngành, trường học, lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng. 

Hội nghị vừa cung cấp cho cán bộ, phụ trách công tác khuyến học những kiến thức cơ bản, vừa nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác khuyến học tại cơ sở. 

Đồng thời, tạo môi trường để Hội Khuyến học cơ sở trực thuộc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thống nhất và tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức, thực hiện công tác khuyến học.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá Công dân học tập- Ảnh 3.

Theo chương trình của hội nghị tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung gồm: Tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học các cấp; Quy định tiêu chí đánh giá các mô hình Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập; Hướng dẫn sử dụng phầm mềm đánh giá công nhận công dân học tập, giai đoạn 2023-2030. Đồng thời, phổ biến về một số thông tư, quy định đánh giá đơn vị học tập cấp xã, huyện, tỉnh.

Kết thúc tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng trong công tác Hội và nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để triển khai thực hiện hiệu quả. Góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Sau khi các học viên tập huấn nghiệp vụ, lĩnh hội chỉ đạo chung sẽ tiến hành triển khai công tác khuyến học, tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá Công dân học tập tại các hội khuyến học cơ sở. 

Bình luận của bạn

Bình luận