Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức thu trên 91,093 tỷ đồng từ heo đất khuyến học

06:01 - 05/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

6 tháng đầu năm 2024, Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức đã trao 4.331 suất học bổng khuyến học, với tổng kinh phí trên 6,858 tỷ đồng; thu hơn 91,093 tỷ đồng từ chương trình heo đất khuyến học.

Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức thu trên 91,093 tỷ đồng từ heo đất khuyến học- Ảnh 1.

Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức đã khen thưởng 46 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chương trình "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học". Ảnh: hcmcpv.org.vn

Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, tổng kết chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” giai đoạn từ 19/5/2023 - 19/5/2024.

6 tháng đầu năm 2024, Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức đã trao 4.331 suất học bổng khuyến học, với số tiền trên 6,858 tỷ đồng

Hiện, Thành phố Thủ Đức có 32/34 hội khuyến học phường (còn 2 phường An Lợi Đông và Thủ Thiêm chờ hướng dẫn của Phòng Nội vụ để thành lập tổ chức Hội) và 913 chi hội khuyến học. Tổng số hội viên tính đến ngày 15/5/2024 là 193.174 hội viên, đạt tỷ lệ 19,94%/tổng số dân. 

6 tháng đầu năm 2024, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Thành phố Thủ Đức tiếp tục được giữ vững và phát triển. Công tác tổ chức Hội, phát triển hội viên và xây dựng quỹ khuyến học được quan tâm thực hiện. Các cấp Hội từ cơ sở đến thành phố đã thực hiện xây dựng quỹ khuyến học từ nhiều nguồn để chăm lo, trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến ngày 15/5/2024, quỹ khuyến học của Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức và các phường đạt 3,209 tỷ đồng. 

6 tháng đầu năm 2024, Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức đã trao 4.331 suất học bổng khuyến học, với tổng kinh phí trên 6,858 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng được duy trì.

Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức thu 152.162 heo đất, với tổng số tiền trên 91,093 tỷ đồng 

Tại hội nghị, Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức cũng đã tổng kết chương trình "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học". Theo đó, Hội Khuyến học toàn Thành phố Thủ Đức đã tổ chức hội thu 152.162 heo đất, với tổng số tiền trên 91,093 tỷ đồng. 

Thông qua chương trình "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học", nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố có được số tiền nhỏ để mua sắm đồ dùng học tập cho các em học sinh đến trường. Nhiều tập thể, cá nhân từ tiền tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học đã ủng hộ lại cho quỹ khuyến học đơn vị/nhà trường/khu phố/phường để trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập. 

Chương trình "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học" đã giúp hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học và động viên được đội ngũ cán bộ, giáo viên trong giảng dạy và học tập. Đây cũng là nội dung, hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Diệu Anh đề nghị Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức và các cấp Hội Khuyến học tiếp tục thực hiện tốt vai trò chức năng của tổ chức Hội, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và chỉ tiêu đã đề ra đến cuối năm. 

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tranh thủ các nguồn lực để chung tay xây dựng nguồn quỹ khuyến học nhằm chăm lo học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên tịch với các đơn vị liên quan và đẩy mạnh mô hình "Công dân học tập", từng bước nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Khuyến học Thành phố Thủ Đức đã khen thưởng 46 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chương trình "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học" (19/5/2023 - 19/5/2024).

Bình luận của bạn

Bình luận