Hội Khuyến học Thái Nguyên: Thống nhất nhiều nội dung hoạt động khuyến học

PV
18:39 - 18/08/2022

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, chiều 18/8, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về các nội dung phối hợp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Thái Nguyên: Thống nhất nhiều nội dung hoạt động khuyến học - Ảnh 1.

Thường trực Hội Khuyến học Thái Nguyên làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về các nội dung phối hợp trong hoạt động khuyến học.

Năm 2022, Thái Nguyên triển khai thực hiện nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tại buổi làm việc, Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã đánh giá công tác phối hợp thời gian qua với tinh thần đặt hiệu quả công việc lên trên hết. 2 cơ quan cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trao đổi và thống nhất một số nội dung cần tập trung phối hợp thực hiện trong thời gian tới. 

Cụ thể, Hội Khuyến học Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các mô hình học tập; thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo các phòng giáo dục - đào tạo đưa công tác đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT (gồm 15 tiêu chí 100 điểm); đồng thời thay đổi một số thuật ngữ cho phù hợp (ví dụ như: Gia đình hiếu học thành Gia đình học tập, Cộng đồng học tập thay cho Cộng đồng khuyến học…); báo cáo hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, định hướng hoạt động trọng tâm về triển khai các mô hình học tập và những nội dung về chuyển đổi số, kỹ năng sống theo yêu cầu của giai đoạn 2022-2025.

Các cơ sở giáo dục đồng hành với hội khuyến học các cấp tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học” lần thứ X, năm 2022. Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai "Tuần lễ học tập suốt đời" và "Tháng Khuyến học" khi bước vào năm học mới 2022-2023.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên sẽ tham gia cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên kiểm tra thực tế để nắm bắt cụ thể kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

Nguồn: Báo Thái Nguyên