Hà Giang: Ký kết thực hiện công tác khuyến học trong các đơn vị quân đội

Đắc Quang
11:32 - 15/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong quân đội giai đoạn 2023-2030.

Thúc đẩy khuyến học - khuyến tài trong quân đội tại tỉnh Hà Giang - Ảnh 1.

Hội nghị góp phần tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang

Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các chương trình học tập, học tập suốt đời tại tỉnh Hà Giang.

Qua đó phát huy mạnh mẽ, hiệu quả sự phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang trong việc triển khai thực hiện chủ chương của Đảng về công tác khuyến học trong thời kỳ mới.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc tuân thủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đào tạo, về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, tạo sự chuyển biến và sức lan tỏa mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh Hà Giang.

Thúc đẩy khuyến học - khuyến tài trong quân đội tại tỉnh Hà Giang - Ảnh 2.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang, Bộ chỉ huy Quân sự và Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong quân đội giai đoạn 2023-2030. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang

Sau khi thảo luận, thống nhất nội dung, các bên đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong quân đội tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2030.


Bình luận của bạn

Bình luận