Hà Giang: Nỗ lực nâng cao kết quả các mô hình học tập

Đắc Quang
16:13 - 29/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Đây là một trong những phương hướng hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trong năm 2024.

Hà Giang: Nỗ lực nâng cao kết quả các mô hình học tập- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang nỗ lực nâng cao kết quả các mô hình học tập trong năm 2024. Ảnh: Minh Hiền

Ngày 29/12, Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hơn 1/3 công dân của tỉnh Hà Giang là hội viên hội khuyến học

Toàn tỉnh Hà Giang hiện có 330.909 hội viên hội khuyến học, chiếm 35,36% dân số trong tỉnh, tăng 25.313 hội viên so với năm 2022.

Trong năm 2023, hội khuyến học các cấp của tỉnh Hà Giang đã tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai, thực hiện các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ về khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, cộng đồng và đông đảo hội viên, nhân dân tham gia, thực hiện hiệu quả 5 mô hình học tập, tạo không khí thi đua sôi nổi. 

Đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có 125.071 Gia đình học tập, chiếm 66,60% số gia đình trong toàn tỉnh; 1.406 Dòng họ học tập, chiếm 60,04% số dòng họ trong toàn tỉnh; 1.484 Cộng đồng học tập, chiếm 71,7%; 821 Đơn vị học tập chiếm 98,44%; 110.172 Công dân học tập, chiếm 89, 95% công dân đăng ký danh hiệu.

Hà Giang: Nỗ lực nâng cao kết quả các mô hình học tập- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Hiền

Hội khuyến học các cấp của tỉnh Hà Giang kịp thời quán triệt, triển khai, tập huấn, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và đạt kết quả.

Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang đã vận động và tổ chức trao 643 suất học bổng từ nguồn Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Giang tặng học sinh vượt khó, học giỏi và 3 suất trợ cấp khó khăn tặng thầy cô giáo.

Hội khuyến học các cấp, các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học; vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ năm 2023.

Phấn đấu 98% đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, biểu dương, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu.

Hà Giang: Nỗ lực nâng cao kết quả các mô hình học tập- Ảnh 3.

Đại biểu thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài tại địa phương trong năm 2024. Ảnh: Minh Hiền

Đồng thời tập trung tổ chức, triển khai sâu rộng, vận động các cấp Hội, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang phấn đấu hết năm 2024, 60% cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tỉnh Hà Giang, các hội đặc thù, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh có tổ chức hội khuyến học. 100% trường học có tổ chức hội khuyến học. 100% thôn, tổ khu phố có hội, chi hội, ban khuyến học. 25% công ty, doanh nghiệp, hội đồng hương, đồng ngũ có tổ chức khuyến học. Phát triển hội viên hội khuyến học đạt 37% dân số của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội cũng phấn đấu nâng cao kết quả các mô hình học tập, 70% gia đình được công nhận đạt "Gia đình học tập"; 65% dòng họ được công nhận đạt "Dòng họ học tập"; 60% cộng đồng được công nhận đạt "Cộng đồng học tập"; 98% đơn vị (gồm các tổ chức, cơ quan, trường học… kể cả cấp xã quản lý) đạt "Đơn vị học tập".

Bình luận của bạn

Bình luận