Hà Nội: Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến giảm khoảng 1.279.155 triệu đồng

PV
18:07 - 29/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng để thúc đẩy phát triển giáo dục Thủ đô, trong đó có nghị quyết về mức thu học phí.

Hai Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI thông qua gồm: Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024; Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến giảm khoảng 1.279.155 triệu đồng- Ảnh 1.

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024. Ảnh: toquoc.vn

 Thông qua mức thu học phí mới với học sinh Hà Nội 

Theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024, đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chỉ thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn Thành phố Hà Nội và trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục này.

Nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024, mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp gồm: Cấp học nhà trẻ, mẫu giáo, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học Phổ thông sẽ thu 217.000 đồng/học sinh/tháng địa bàn thành thị, 95.000 đồng/học sinh/tháng địa bàn nông thôn, 24.000 đồng/học sinh/tháng địa bàn miền núi. Cấp học mầm non 5 tuổi, Tiểu học, trung học Cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học Cơ sở thu 155.000 đồng/học sinh/tháng địa bàn thành thị, 75.000 đồng/học sinh/tháng đối với địa bàn nông thôn, 19.000 đồng/học sinh/tháng địa bàn miền núi.

Hà Nội: Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến giảm khoảng 1.279.155 triệu đồng- Ảnh 2.

Hà Nội: Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến giảm khoảng 1.279.155 triệu đồng- Ảnh 3.

Nghị quyết cũng quy định mức thu học phí đối với hình thức trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học phí theo hình thức trực tiếp trên. Đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn thành phố Hà Nội và trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục này.

Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội sẽ áp dụng với các đối tượng gồm: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội.

Theo đó, nghị quyết nêu rõ, căn cứ mức trần (mức cao nhất) tại Nghị quyết này, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành, bảo đảm không vượt mức trần quy định.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục để quản lý, sử dụng theo quy định; trả chứng từ thu tiền cho người học theo chế độ quy định; có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến giảm khoảng 1.279.155 triệu đồng- Ảnh 4.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024.

Tại kỳ họp, Báo cáo thẩm tra nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Bình cho biết, Ban thống nhất mức thu học phí từ năm học 2023-2024 như tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024 được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND.

Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến giảm khoảng 1.279.155 triệu đồng so với tổng số thu theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND. Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục khi thực hiện điều chỉnh mức thu học phí, ngân sách Nhà nước sẽ đảm bảo tương ứng khoảng 1.279.155 triệu đồng.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023-2024. Theo nghị quyết, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Trong đó, biên chế viên chức các trường trung học phổ thông là 447 chỉ tiêu; các trường trung học cơ sở là 1.033; các trường tiểu học là 977; các trường mầm non là 191. Biên chế được giao bổ sung được thực hiện từ tháng 1/2024.