Trường tư thục không được thu học phí gộp nhiều năm

Thiên Ân
20:12 - 15/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấn chỉnh tình hình hoạt động giáo dục các trường phổ thông ngoài công lập, bao gồm các trường tư thục trên địa bàn thành phố.

Trường tư thục không được thu học phí gộp nhiều năm- Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường khi tổ chức thu học phí phải thực hiện theo quy định tại Nghị định 81 của Chính phủ. Cụ thể, các trường chỉ được thu tối đa 9 tháng/năm học và không được phép thu gộp cho nhiều năm hay toàn cấp học.

Nhà trường phải công khai học phí và các khoản thu khác theo từng tháng, học kỳ, năm học và toàn cấp học. 

Việc công khai học phí phải thể hiện qua trang thông tin điện tử (website) của đơn vị và niêm yết công khai để dễ theo dõi.

Sở lưu ý các trường cần tách bạch quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng trường, ban kiểm soát, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo đúng quy định tại Thông tư 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với lao động là người nước ngoài, trường phải quản lý giấy phép lao động chặt chẽ. Khi nghỉ việc hoặc hết hạn giấy phép, lao động nước ngoài phải thực hiện trả giấy phép trong thời gian quy định. Khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, nhà trường phải thực hiện ký hợp đồng lao động.

Đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục có vốn trong nước, nhà trường cần lưu ý bảo đảm tỉ lệ ít nhất 40% giáo viên cơ hữu so với tổng số giáo viên toàn trường theo quy định.

Đồng thời khi xây dựng kế hoạch giáo dục, phải phân biệt giữa chương trình phổ thông 2006 và chương trình phổ thông 2018 tùy theo khối lớp. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc và có số tiết theo quy định là 3 tiết/tuần với tổng số 105 tiết/năm học.

Bình luận của bạn

Bình luận