Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục

PV
13:04 - 29/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023-2024.

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục - Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023-2024. Ảnh: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh, lý do thông qua nghị quyết trên do thực trạng biên chế viên chức giáo dục của thành phố Hà Nội vẫn thiếu.

Trong năm học 2023-2024, thành phố có 33 trường mầm non, phổ thông công lập được thành lập mới và đưa vào hoạt động tại các quận, huyện, thị xã với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh.

Số biên chế sự nghiệp giáo dục thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người.

Năm học 2023-2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục, Ban Tổ chức Trung ương quyết định thông báo bổ sung 2.648 biên chế cho thành phố (đạt 16,54% so với số viên chức còn thiếu, đạt 29,62% so với số thành phố đề nghị bổ sung).

Trên cơ sở nội dung trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024.

Cụ thể, tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước là 116.185 biên chế, trong đó bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTƯ ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của thành phố năm 2024.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Trong đó, biên chế viên chức các trường trung học phổ thông là 447 chỉ tiêu; biên chế viên chức các trường trung học cơ sở là 1.033; biên chế viên chức các trường tiểu học là 977; biên chế viên chức các trường mầm non là 191.

Biên chế được giao bổ sung thực hiện từ tháng 1/2024.