Hà Nội sẽ sàng lọc các nội dung bạo lực học đường trên mạng xã hội

Thiên Ân
10:34 - 23/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Hà Nội sẽ sàng lọc các nội dung bạo lực học đường trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Bạo lực học đường đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối cho xã hội, nhà trường và gia đình. Ảnh: IT

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 505/QCPH-CAHN-SGDĐT ngày 27/2/2017 giữa Công an thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, được quy định tại các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố.

Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hà Nội đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, nhân rộng các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, công tác Đoàn, Hội, Đội về kỹ năng ứng xử với mạng xã hội liên quan đến bạo lực học đường, giáo dục an toàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục với việc đảm bảo an toàn trường học do mình phụ trách.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan, ban ngành của địa phương xây dựng và đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu quản lý thông tin người học trên địa bàn để theo dõi, kịp thời tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý và thống kê, báo cáo về tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường liên quan đến trẻ em, học sinh, sinh viên.

Công an thành phố tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học, thực hiện tốt chế độ giao ban công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học với chính quyền và cơ sở giáo dục. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi ngược đãi, bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ trường; triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em; tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại, tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em; triển khai thực hiện việc phối hợp giữa dịch vụ công tác xã hội với công tác tham vấn học đường theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quản lý đường dây nóng 0243.2233.111 một cách hiệu quả để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ em hoặc thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, vi phạm quyền trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường  

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, các tổ chức văn hóa phối hợp với nhà trường; tăng cường vai trò của các thiết chế văn hóa trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực giáo dục cho các bậc cha mẹ, trẻ em, thanh niên, học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc thành phố, các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh và các lực lượng trong toàn xã hội về việc phối hợp cùng nhà trường trong phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Bên cạnh đó, tăng cường chuyển đổi số gắn với giải pháp cụ thể để hỗ trợ các bên có liên quan trong việc quản lý sử dụng internet, mạng xã hội an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Chỉ đạo triển khai và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường kết nối thường xuyên, liên tục, đảm bảo an toàn giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội; tăng cường kiểm soát các luồng thông tin không chính thống có tính chất kích động bạo lực, lôi kéo tham gia hành vi phạm tội và các tệ nạn xã hội.

Bình luận của bạn

Bình luận