Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Hà Nội: Không để xảy ra lạm thu, dạy thêm, học thêm sai quy định

PV
18:22 - 28/11/2022

Ủy ban nhân dân Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; triển khai công tác thu, chi tài chính công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3725/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục công lập và đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về quy định mức học phí năm học 2022-2023.

Hà Nội: Không để xảy ra lạm thu, dạy thêm, học thêm sai quy định - Ảnh 1.

Hà Nội triển khai quy định về mức học phí năm học 2022-2023. Ảnh: Ngọc Ánh

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổng hợp dự toán nhu cầu kinh phí phần chênh lệch giữa mức học phí theo quy định và mức học phí thực tế học sinh phải nộp, gửi Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định; giao dự toán kinh phí phần chênh lệch giữa mức học phí theo quy định và mức học phí thực tế học sinh phải nộp cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện công khai mức học phí, trong đó có mức học phí theo quy định của Chính phủ, mức học phí thực tế học sinh phải nộp đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Tăng cường chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; triển khai công tác thu, chi tài chính công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã) tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

Trong trường hợp sau thời điểm Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND có hiệu lực, Chính phủ ban hành quy định về việc giữ nguyên mức học phí năm học 2022-2023 bằng mức học phí năm học 2021-2022: Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND.