Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023: Tôn vinh những tấm gương tự học thành tài

Trang Linh
20:24 - 20/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023, giải "Khuyến học - Tự học thành tài" do Hội đồng Khoa học Hội Khuyến học Việt Nam tuyển chọn, nhằm tôn vinh những tài năng và nỗ lực từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Bình luận của bạn

Bình luận