Di tích quốc gia đặc biệt

Quảng Ninh: Nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa,  tạo nguồn lực phát triển nhanh, bền vững

Quảng Ninh: Nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, tạo nguồn lực phát triển nhanh, bền vững

26/09/2023 - 20:32

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn để Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực phát triển nhanh, bền vững là những gì Hội thảo khoa học nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh mang lại.

Hải Dương: Lần đầu tiên tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương

Hải Dương: Lần đầu tiên tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương

11/09/2023 - 18:42

Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Quảng trường Sao Đỏ, Khu di tích Quốc gia Đền Mẫu Sinh - Đền Thánh Hóa và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Khám phá cảnh sắc tuyệt đẹp của "Hạ Long thứ hai" ở Việt Nam

Khám phá cảnh sắc tuyệt đẹp của "Hạ Long thứ hai" ở Việt Nam

30/04/2023 - 13:03

Ninh Bình hiện có 1821 di tích được kiểm kê, trong đó, 395 di tích đã được xếp hạng, gồm một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 81 di tích cấp quốc gia (trong đó có ba di tích quốc gia đặc biệt), 314 di tích cấp tỉnh.

Giáo dục di sản văn hóa truyền thống trong Nội dung giáo dục địa phương tại Phú Thọ

Giáo dục di sản văn hóa truyền thống trong Nội dung giáo dục địa phương tại Phú Thọ

27/04/2023 - 15:14

Giáo dục di sản văn hóa vùng đất Tổ có vai trò quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tỉnh Phú Thọ, cũng là nội dung quan trọng trong giáo dục địa phương ở các cấp học.

Số hóa Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách

Số hóa Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách

21/04/2023 - 05:30

Công trình " Số hóa Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách" do Đoàn thanh niên huyện phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông tin và Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội, Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông phối hợp thực hiện.

Bảo tồn, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Bảo tồn, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

05/04/2023 - 06:18

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 340/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.

Văn hóa Sa Huỳnh sắp đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Văn hóa Sa Huỳnh sắp đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

18/03/2023 - 17:41

Sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của Văn hóa Sa Huỳnh, kết hợp phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2023).

Tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

Tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

11/02/2023 - 06:00

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tôn tạo chùa Đọi Sơn - Di tích quốc gia đặc biệt

Tôn tạo chùa Đọi Sơn - Di tích quốc gia đặc biệt

10/02/2023 - 17:35

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 55/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, (chùa Long Đọi Sơn), tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Khai mạc lễ hội Lam Kinh kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Khai mạc lễ hội Lam Kinh kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn

17/09/2022 - 17:18

Lễ hội Lam Kinh được duy trì như một truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước.

Chùa Vĩnh Nghiêm - trường đại học Phật giáo đầu tiên của nước ta

Chùa Vĩnh Nghiêm - trường đại học Phật giáo đầu tiên của nước ta

09/07/2022 - 23:33

Chùa Vĩnh Nghiêm đã đi vào ca dao mà người dân Bắc Giang nào cũng thuộc: "Thứ nhất là chùa Đức La, thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng". Chùa Đức La chính là tên gọi dân gian của chùa Vĩnh Nghiêm.