Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình

Thiên Ân
08:27 - 29/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có thể tham khảo đề thi thử môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình như sau: 

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 4.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 5.

Bình luận của bạn

Bình luận