Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình

08:27 - 29/04/2024

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có thể tham khảo đề thi thử môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình như sau: 

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 4.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Quảng Bình- Ảnh 5.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-mon-toan-cua-quang-binh-179240428214008082.htm