Chi tiết đề thi tham khảo môn Toán phục vụ kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024

PV
10:34 - 22/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2024, đề thi tham khảo môn Toán năm 2024 được xây dựng với 50 câu hỏi trắc nghiệm phân bổ kiến thức lớp 10, 11 và 12.

Chi tiết đề thi tham khảo môn Toán phục vụ kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024- Ảnh 1.

Chi tiết đề thi tham khảo môn Toán phục vụ kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024- Ảnh 2.

Chi tiết đề thi tham khảo môn Toán phục vụ kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024- Ảnh 3.

Chi tiết đề thi tham khảo môn Toán phục vụ kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024- Ảnh 4.

Chi tiết đề thi tham khảo môn Toán phục vụ kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024- Ảnh 5.

Đề tham khảo môn Toán - Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Đề thi tham khảo môn Toán năm 2024 được xây dựng với 50 câu hỏi trắc nghiệm phân bổ kiến thức lớp 10, 11 và 12. 

Năm 2024, đề thi các môn tổ hợp dành cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự phân hóa theo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

Điều này phù hợp với các mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

Về dạng thức câu hỏi, môn Toán thi trắc nghiệm khách quan với 4 lựa chọn A hoặc B, C, D. 

Đề thi tham khảo là tài liệu cho giáo viên và học sinh tổ chức ôn tập để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Bình luận của bạn

Bình luận