Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lạng Sơn

Thiên Ân
14:30 - 20/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có thể tham khảo đề thi thử môn Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lạng Sơn- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lạng Sơn- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lạng Sơn- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lạng Sơn- Ảnh 4.

Bình luận của bạn

Bình luận