Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình

Thiên Ân
11:20 - 10/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Dưới đây là đề khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục lớp 12 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình xây dựng, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có thể tham khảo.

 Đề khảo sát cụ thể như sau: 

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình- Ảnh 1.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình- Ảnh 2.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình- Ảnh 3.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình- Ảnh 4.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình- Ảnh 5.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình- Ảnh 6.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Ninh Bình- Ảnh 7.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17/7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Trong tháng 4 và tháng 5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả các địa phương.