Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Địa lí của tỉnh Ninh Bình

Thiên Ân
10:22 - 15/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Dưới đây là đề khảo sát học sinh môn Địa lí ở kỳ khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình xây dựng, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có thể tham khảo.