Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của tỉnh Bắc Ninh

Thiên Ân
07:25 - 17/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh tổ chức khảo sát chất lượng lớp 12 năm học 2023-2024 đối với môn Tiếng Anh.

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh ở kỳ khảo sát chất lượng lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh xây dựng, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có thể tham khảo.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của tỉnh Bắc Ninh- Ảnh 1.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của tỉnh Bắc Ninh- Ảnh 2.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của tỉnh Bắc Ninh- Ảnh 3.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của tỉnh Bắc Ninh- Ảnh 4.

Bình luận của bạn

Bình luận