Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của Hà Nội

Thiên Ân
17:02 - 06/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đề kiểm tra khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Dưới đây là đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội:

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của Hà Nội- Ảnh 1.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của Hà Nội- Ảnh 2.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của Hà Nội- Ảnh 3.

Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh của Hà Nội- Ảnh 4.

Bình luận của bạn

Bình luận