Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông là bí mật nhà nước, làm lộ có thể bị phạt tù

Ngọc Minh
11:47 - 25/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đề thi chính thức, dự bị; đáp án đề thi chính thức, dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa công khai đều là bí mật nhà nước thuộc độ "Tối mật". Hành vi làm lộ bí mật nhà nước tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông là bí mật nhà nước, làm lộ có thể bị phạt tù- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: MOET

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quyết định 531/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/5/2023 đã ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai đều là bí mật nhà nước độ "Tối mật" thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (được ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, sửa đổi tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) làm rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi như sau:

Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật ngay khi hết giờ làm bài của bài thi/môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận.

Việc ra đề thi, in sao đề thi (gọi chung là làm đề thi) phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy. Việc cách ly 3 vòng độc lập của Khu vực làm đề thi được thực hiện như sau:

- Vòng 1 được cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi bắt đầu thực hiện làm đề thi hoặc mở đề thi gốc để in sao cho đến khi thi xong môn cuối cùng. Trước khi thực hiện làm đề thi, Hội đồng ra đề thi/Ban In sao đề thi phải phối hợp với công an để xây dựng phương án bảo đảm an ninh an toàn cho công tác làm đề thi, kiểm tra bảo đảm cửa sổ các phòng phải được dán kín và được công an cùng với lãnh đạo Hội đồng ra đề thi/Ban In sao đề thi niêm phong bảo đảm không thể nhìn được từ bên ngoài;

- Vòng 2 là khu vực tiếp giáp vòng 1 và vòng 3, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng. Người làm nhiệm vụ tại vòng 2 có nhiệm vụ: Giám sát mọi cuộc liên lạc bằng điện thoại cố định; là đầu mối giao tiếp thông tin với bên ngoài; kiểm soát người, đồ vật từ vòng 3 vào vòng 2 và ngược lại;

- Vòng 3 là khu vực tiếp giáp vòng 2 và bên ngoài. Người làm nhiệm vụ tại vòng 3 có nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh trật tự xung quanh khu vực làm đề thi 24 giờ/ngày; kiểm soát không để người không có nhiệm vụ hoặc thiết bị thu phát thông tin vào khu vực làm đề thi; ghi sổ theo dõi người, đồ vật ra/vào khu vực bảo vệ; yêu cầu tất cả những người ra/vào phải đeo thẻ do Hội đồng ra đề thi/Hội đồng thi cấp.

Hình phạt đối với hành vi làm lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

Theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 cấp độ, bao gồm: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.

Trong đó, bí mật nhà nước độ "Tối mật" là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Xử phạt hành chính về hành vi làm lộ bí mật nhà nước

Theo khoản 4 Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi:

- Làm lộ bí mật nhà nước; làm mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông không đúng quy định của pháp luật;

- Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông không đúng quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 1144/2021/NĐ-CP.

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) như sau:

- Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước

Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước được quy định tại Điều 338 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) như sau:

- Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật; Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Cụ thể:

Ngày 26/6: Làm thủ tục dự thi;

Ngày 27,28/6/2024: Tổ chức coi thi;

Ngày 29/6/2024: Dự phòng.

Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 dự kiến vào 8 giờ ngày 17/7/2024.

Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Bình luận của bạn

Bình luận