Chính sách mới về vay vốn ngân hàng sẽ có hiệu lực tháng 9/2023

Quang Minh
21:23 - 27/08/2023
Công dân & Khuyến học trên

Trên tinh thần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, nhiều quy định mới nới lỏng hơn cho người vay vốn sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi bổ sung quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Ngày 28/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2023. Thông tư này quy định 10 nhu cầu vốn không được cho vay. Tuy nhiên sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngày 23/08/2023 ngưng hiệu lực thi hành 3 trường hợp cấm cho vay cho đến ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này.

Như vậy, từ sau khi ngưng thi hành một số nội dung của Thông tư 06, từ 10 nhu cầu vốn không được cho vay sẽ chỉ còn 7 trường hợp bị từ chối từ ngày 1/9/2023, cụ thể như sau: 

Chính sách mới về vay vốn ngân hàng sẽ có hiệu lực tháng 9/2023 - Ảnh 1.

Được vay ngân hàng này để trả nợ trước hạn ngân hàng khác đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống

Trong 7 nhu cầu vay vốn bị cấm nói trên, Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi khoản 6 theo hướng nới lỏng hơn.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng sẽ được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống. Trong khi trước đây, tại Thông 39/2016/TT-NHNN, khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống. 

Việc mở rộng quy định cho khách hàng trả nợ tại tổ chức tín dụng khách áp dụng đối với cả khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu đời sống sẽ tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận thêm các vốn tín dụng ngân hàng, có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn tại các tổ chức tín dụng khác (nếu có).

Có thể trả nợ bằng đồng tiền khác đồng tiền cho vay vốn, vay online tới 100 triệu để phục vụ đời sống

Thông tư 06 cũng đã sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11: "Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan".

Trước đây, khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định đồng tiền trả nợ bắt buộc phải là đồng tiền cho vay của khoản vay.

Bên cạnh đó, thông tư 06 đã bổ sung thêm 1 Mục riêng quy định cụ thể về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác để phù hợp hình thức cho vay này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho tổ chức tín dụng trong việc triển khai hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trong đó có quy định đáng chú ý như dư nợ vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước quy định cho phép tổ chức tín dụng triển khai eKYC khách hàng vay vốn dựa trên việc khai thác dữ liệu định danh cá nhân được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc bởi tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Nguồn: Tổng hợp
Bình luận của bạn

Bình luận