Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Thiên Ân
07:20 - 24/03/2023
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Thông báo số 367/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 - Ảnh 1.

Sắp thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Ảnh: TA

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 5, lớp 9 và lớp 12 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông trước ngày 24/3/2023.

Bản đăng ký gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học (đối với sách giáo khoa cấp tiểu học), Vụ Giáo dục Trung học (đối với sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông), Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm).

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT và Điều 1 Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, số lượng bản mẫu sách giáo khoa; thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định; quá trình, kết quả thực nghiệm; việc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên; bản phân phối chương trình; các thông tin liên quan khác nếu có (sau đây viết tắt là bộ) đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa như sau:

Đối với lớp 5: Tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lí: 20 bộ; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: 15 bộ.

Đối với lớp 9: Tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: 20 bộ; Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí: 25 bộ; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: 15 bộ.

Đối với lớp 12: Tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, học động giáo dục: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học: 20 bộ; các môn học còn lại: 15 bộ.

Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT.

Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đối với lớp 5: Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023 trong giờ hành chính.

Đối với lớp 9: Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 20/6/2023 trong giờ hành chính.

Đối với lớp 12: Từ ngày 20/6/2023 đến hết ngày 26/6/2023 trong giờ hành chính.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Bình luận của bạn

Bình luận