53.888 doanh nghiệp rời thị trường trong tháng 1/2024

Quang Minh
20:57 - 01/02/2024

Chỉ 1 tháng đầu năm, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 53.888 tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

53.888 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong tháng 1/2024

Theo tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù trong tháng 1/2024, số doanh nghiệp thành lập mới là 13.536 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 1 tháng năm 2024 đạt 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có 53.888 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 81,5%).

53.888 doanh nghiệp rời thị trường trong tháng 1/2024- Ảnh 1.

Cụ thể, trong tháng 1/2024, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 43.925 doanh nghiệp, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong tháng 1 năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 19.611 doanh nghiệp (chiếm 44,6%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 39.625 doanh nghiệp (chiếm 90,2%, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong khi đó, tháng 1/2024 cũng ghi nhận số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 7.798 doanh nghiệp, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 6.941 doanh nghiệp (chiếm 89,0%, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2023).

53.888 doanh nghiệp rời thị trường trong tháng 1/2024- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp giải thể là 2.165 doanh nghiệp, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 10/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 1 tháng năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 1.587 doanh nghiệp (chiếm 73,3%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 1.879 doanh nghiệp (chiếm 86,8%, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2023).

53.888 doanh nghiệp rời thị trường trong tháng 1/2024- Ảnh 3.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2024 là 370.101 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ, trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8%.

53.888 doanh nghiệp rời thị trường trong tháng 1/2024- Ảnh 4.

Nhiều doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Cũng theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng đầu năm 2024 đạt 27.335 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023, gấp hơn 1,3 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2023 (20.891 doanh nghiệp).

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2024 là 13.536 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 1 tháng năm 2024 đạt 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù con số 54.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ngay trong tháng đầu năm 2024 đã cho thấy một tín hiệu tiêu cực về tình hình hoạt động kinh doanh trong nước, tuy nhiên, đằng sau những làn sóng giải thể, để kết cấu tinh gọn hơn cũng có thể cho thấy những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế.