Tuyển sinh đầu cấp: Hà Nội yêu cầu trường học không thu tiền "giữ chỗ"

Minh Châu
08:36 - 23/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền "giữ chỗ" hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định, gây khó khăn, bức xúc cho học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Tuyển sinh đầu cấp: Hà Nội yêu cầu trường học không thu tiền "giữ chỗ"- Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền "giữ chỗ" hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định. Ảnh minh họa từ ITN

Không thu tiền "giữ chỗ" tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, năm học 2024-2025

Cụ thể, trong văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn Thành phố.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được thông tin phản ánh về việc một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 khi Sở Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh, trong đó một số trường yêu cầu nộp tiền "giữ chỗ" hoặc thu hồ sơ của học sinh gây khó khăn, bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Để triển khai công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 bảo đảm nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 670/UBND-KGVX ngày 13/3/2024 về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025, phòng giáo dục và đào tạo chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn theo đúng quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng kế hoạch và phương thức tuyển sinh đã được phê duyệt; bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định, công khai, minh bạch, đúng quy chế; bảo đảm công bằng, thuận lợi cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường chỉ đạo và tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch, phương thức và thời gian tuyển sinh sau khi có văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 của Sở.

Đồng thời, các nhà trường cần tổ chức rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu (giữ) hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường; không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền "giữ chỗ" hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định, gây khó khăn, bức xúc cho học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 670/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội trong quá trình tổ chức tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, phụ huynh; tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, giảm số học sinh trái tuyến, số học sinh/lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

Các đơn vị phấn đấu huy động ít nhất 53% số trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 99% số trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; ít nhất 80% số trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe vào học lớp 1; 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu được tiếp tục đi học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bình luận của bạn

Bình luận