Từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội Dầu khí Việt Nam

Quang Minh
11:24 - 13/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Dầu khí Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng.

Hội Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024

Ngày 12/3, Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 với sự tham dự của Ban lãnh đạo Hội và đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Hội và đại diện các lãnh đạo các Hội trực thuộc. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các đầu cầu các đơn vị tại các tỉnh.

Từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội Dầu khí Việt Nam- Ảnh 1.

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 của Hội Dầu khí Việt Nam.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV và Kế hoạch hoạt động toàn khóa, thời gian tới Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác Hội ở Trung ương Hội và các Hội trực thuộc theo hướng đồng bộ, có chỉ tiêu, kế hoạch và kết quả cụ thể, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội.

Đồng thời, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tập trung bám sát nội dung công tác toàn khóa, đề ra nội dung công tác cụ thể của năm 2024, xây dựng kế hoạch (chỉ tiêu, phân công tập thể/cá nhân chủ trì/phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành, kết quả đạt được) và tổ chức thực hiện theo hướng kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, nội dung công tác mới sát với nhu cầu và khả năng thực hiện

Cùng với đó, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung công tác tổ chức và phát triển hội viên; thành lập Hội trực thuộc (01 Hội, địa bàn Thanh Hóa); rà soát, kiện toàn tổ chức nhân sự phù hợp thực tế, yêu cầu công tác; tăng cường quản lý hội viên, rà soát, chính xác hóa danh sách hội viên; kết nạp hội viên (vận động kết nạp thêm 5% – 10% trên tổng số hội viên).

Đặc biệt, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện. Đây là một trong những chức năng hoạt động chính và luôn được Hội DKVN coi là nội dung công tác trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò, đóng góp của Hội với ngành Dầu khí. Trong năm 2023, Hội Dầu khí Việt Nam đã làm tốt công tác góp ý kiến các dự thảo, nghị định, thông tư, kế hoạch thực hiện quy hoạch,… theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ, ngành.

Năm 2024, bên cạnh việc tổ chức tư vấn, phản biện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ chủ động đề ra những nội dung gắn với yêu cầu thực tế, phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước những bất cập liên quan việc triển khai thực hiện dự án năng lượng, dầu khí, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong hoạt động đối ngoại, Hội Dầu khí Việt Nam thường xuyên giữ mối liên hệ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và chú trọng phát triển mối quan hệ với các Hiệp hội, Hội trực thuộc và các đơn vị trong ngành Dầu khí; tổ chức các buổi làm việc, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội, nội dung hợp tác để khai thác, phát huy thế mạnh của nhau và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tham gia Hội đồng đăng bạ kỹ sư ASEAN của VUSTA; Tham gia hoạt động với các hội/đơn vị bạn; Xây dựng tổ chức các hoạt động Câu lạc bộ và diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm trong các đơn vị. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ vai trò tâm điểm hoạt động

Bên cạnh đó, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác truyền thông, phản ánh kịp thời, phong phú các hoạt động của Hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế đất nước, với nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời, đối với các đơn vị, Hội Dầu khí Việt Nam cũng sẽ kịp thời truyền thông về những thông tin trong lĩnh vực năng lượng; kịp thời thông tin về các sự kiện, thành tựu, hoạt động an sinh xã hội, cộng đồng...

Từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội Dầu khí Việt Nam- Ảnh 2.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với vai trò là đơn vị dẫn dắt ngành cũng đã có kế hoạch đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí cho sản xuất điện trong năm 2024. Ảnh minh họa: IT.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, góp ý cho chương trình kế hoạch hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam trong năm 2024. Đồng thời, các Hội trực thuộc cũng đề xuất được Hội Dầu khí Việt Nam hỗ trợ đẩy mạnh về công tác tư vấn phản biện và giao lưu, thảo luận chuyên đề với các Hội trực thuộc, hoạt động về nguồn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong và chỉ đạo, triển khai hiệu quả hơn các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đơn vị, có phân công và kế hoạch cụ thể; căn cứ vào khả năng cũng như trình độ của các chuyên gia, Trung ương Hội và các Hội trực thuộc cần tích cực tham gia phát huy hiệu quả công tác tư vấn, phản biện; thay đổi cách tiếp cận, tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với địa phương và linh hoạt trong công tác hoạt động của Hội,... qua đó góp phần nâng cao vị thế của Hội Dầu khí Việt Nam và các Hội trực thuộc.Bình luận của bạn

Bình luận