Từ ngày 1/6, cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe

Lam Linh
11:27 - 04/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT, sau 1 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại.

Từ ngày 1/6, cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe- Ảnh 1.

Cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình là 1 trong những trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe. Ảnh: IT/Images

6 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe

Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến quản lý và sử dụng giấy phép lái xe. Cụ thể, Thông tư 05 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu hồi giấy phép lái xe. Theo đó, các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm:

Trường hợp 1: Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp 2: Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe.

Trường hợp 3: Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình (quy định mới).

Trường hợp 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện (quy định mới).

Trường hợp 5: Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký (quy định mới).

Trường hợp 6: Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (quy định mới).

Đối với các trường hợp 1,2,4,6 khi bị thu hồi giấy phép lái xe sẽ không có giá trị sử dụng. Cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép thì phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Đối với với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi do để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình: sau 1 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại.

Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi do có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký:

- Giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

- Giấy phép quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.

Trình tự thu hồi giấy phép lái xe

Căn cứ theo khoản 15 Điều 33 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, được bổ sung tại Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự sau:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ;

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định;

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy phép lái xe là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe.

Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024.