Từ 1/7, dự kiến một số lệ phí thường gặp sẽ được giảm...

PV
10:43 - 28/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Lệ phí trong việc cấp hộ chiếu, phí chứng khoán, phí y tế... sẽ được giảm theo dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính dự thảo quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí

Theo dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí của Bộ Tài chính, Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nêu rõ, dự kiến mức giảm các khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Các loại lệ phí bao gồm:

Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB: Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 02 khoản phí, lệ phí dưới đây): Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Từ 1/7, dự kiến một số lệ phí thường gặp sẽ được giảm...- Ảnh 1.

Việc giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán trừ 02 khoản phí, lệ phí:

+ Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

+ Phí giám sát hoạt động chứng khoán.

Lệ phí cấp Căn cước công dân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Phí trong lĩnh vực y tế: Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, kể từ ngày 1/1/2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
https://chinhphu.vn/?pageid=271...

Những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, kinh tế và xã hội.

Bình luận của bạn

Bình luận