Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh lớp 6, 205 học sinh lớp 10

Thiên Ân
12:25 - 17/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 17/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo giao chỉ tiêu tuyển sinh cho Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh lớp 6, 205 học sinh lớp 10- Ảnh 1.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 205 học sinh lớp 10. Ảnh: IT

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 cho Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa như sau:

Tuyển sinh lớp 6 gồm 10 lớp với 350 học sinh;

Tuyển sinh lớp 10 thường gồm 3 lớp với 135 học sinh;

Tuyển sinh lớp 10 tích hợp gồm 2 lớp với 70 học sinh.

Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trên cơ sở tổ chức lại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động, và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Bình luận của bạn

Bình luận