Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa

Thiên Ân
17:40 - 16/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 6, lớp 10 từ năm học 2024-2025.

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa- Ảnh 1.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa trên cơ sở tổ chức lại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Quỳnh Trần

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trên cơ sở tổ chức lại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Quyết định nêu rõ, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động, và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa đặt tại địa chỉ 53 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Trường thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 6, lớp 10 từ năm học 2024-2025.

Bình luận của bạn

Bình luận