Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ tách Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường

Thiên Ân
15:00 - 23/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý phương án tách Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường.

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: IT

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, sau buổi họp giữa lãnh đạo thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm học 2024-2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý phương án tách Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức lại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa trên cơ sở tách trường này thành Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (trường chuyên) và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa (trường có nhiều cấp học) có tư cách pháp nhân riêng.

Đề án cần cụ thể lộ trình chia tách trường, giải quyết các vấn đề liên quan về công tác nhân sự, tài chính, chuyên môn, đảm bảo 2 trường đủ điều kiện vận hành hiệu quả, duy trì truyền thống, chất lượng giáo dục, ổn định tâm lý viên chức, người lao động, học sinh, phụ huynh của nhà trường; đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố Đề án trong tháng 4/2024.

Bình luận của bạn

Bình luận