Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch điều chỉnh mức thu học phí

Thiên Ân
14:30 - 25/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch điều chỉnh mức thu học phí ngành Y khoa, Răng hàm mặt và Dược sĩ, giảm 6,2 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch điều chỉnh mức thu học phí- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: PNTU-DAF

Mới đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có thông báo về việc điều chỉnh học phí các lớp đại học năm học 2023-2024.

Theo đó, mức thu học phí các hệ đào tạo trình độ đại học năm học 2023-2024 đối với sinh viên chính quy năm thứ 1 và năm thứ 2 các ngành Y khoa, Răng hàm mặt và Dược sĩ là 24,5 triệu đồng/học kỳ (49 triệu đồng/năm học).

Như vậy, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã điều chỉnh mức thu học phí của 3 ngành này giảm 6,2 triệu đồng/năm học so với mức thu được thông báo trước đó là 55,2 triệu đồng/năm học.

Nhà trường sẽ hoàn trả học phí chênh lệch bằng cách giảm trừ vào học phí của năm học tiếp theo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 673/BGDĐT-KHTC.

Các ngành đào tạo còn lại, trường vẫn giữ nguyên mức thu học phí.

Mức thu học phí các hệ đào tạo trình độ đại học năm học 2023-2024 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau:

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch điều chỉnh mức thu học phí- Ảnh 2.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch điều chỉnh mức thu học phí- Ảnh 3.