Ngành có học phí dự kiến cao nhất Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vượt 80 triệu đồng

Thiên Ân
19:09 - 14/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2024, mức học phí dự kiến của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 46-84,7 triệu đồng/năm học.

Ngành có học phí dự kiến cao nhất Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vượt 80 triệu đồng- Ảnh 1.

Học sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/4, tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin học phí dự kiến áp dụng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm nay.

Theo đó, mức học phí dao động từ 46-84,7 triệu đồng/năm học. Học phí các ngành đào tạo đều tăng từ 3-8 triệu/năm học so với mức thu của năm học 2023-2024.

Ngành Bác sĩ Răng - Hàm- Mặt thu học phí dự kiến cao nhất với 84,7 triệu đồng/năm học. Kế đến là ngành Bác sĩ Y khoa với mức thu 82,2 triệu đồng/năm học. 

Năm ngành có mức thu dự kiến thấp nhất 46 triệu đồng/năm học là Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân các ngành Kỹ thuật y học, Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân Phục hình răng.

Mức học phí dự kiến năm 2024 của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Ngành đào tạo Mức học phí dự kiến/năm
Bác sĩ Răng - Hàm- Mặt84,7 triệu đồng
Bác sĩ Y khoa 82,2 triệu đồng
Dược sĩ 60,5 triệu đồng
Bác sĩ Y học dự phòng50 triệu đồng

Bác sĩ Y học cổ truyền

50 triệu đồng
Cử nhân Y tế công cộng46 triệu đồng
Cử nhân Điều dưỡng 46 triệu đồng
Cử nhân các ngành Kỹ thuật y học46 triệu đồng

Cử nhân Dinh dưỡng

46 triệu đồng
Cử nhân Phục hình răng46 triệu đồng
Bình luận của bạn

Bình luận