Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

Thiên Ân
16:15 - 01/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện năm 2024, diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét theo học bạ trung học phổ thông, điểm SAT và điểm đánh giá năng lực.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HCMUTE

Điểm chuẩn từng ngành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo từng phương thức như sau:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 2.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 3.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 4.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 5.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 6.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 7.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 8.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 9.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 10.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 11.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 12.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 13.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm- Ảnh 14.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 5 phương thức: Tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông; Xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024; Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mở 2 ngành mới là Kỹ thuật thiết kế vi mạch và Tâm lý học giáo dục, nâng tổng số ngành ở chương trình đào tạo bằng tiếng Việt lên 45.

Bình luận của bạn

Bình luận