Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp 2024

Thiên Ân
08:13 - 25/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Đại học Hà Nội vừa công bố mức điểm trúng tuyển có điều kiện (trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) phương thức xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2024.

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp 2024- Ảnh 1.

Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: HANU

Điểm chuẩn cụ thể vào các ngành thuộc Trường Đại học Hà Nội như sau:

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp 2024- Ảnh 2.

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp 2024- Ảnh 3.

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp 2024- Ảnh 4.

Mã phương thức xét tuyển 408 dành cho thí sinh có kết quả thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt từ 1100/1600 điểm trở lên và còn thời hạn.

Thí sinh có kết quả thi ACT (American College Testing, Hoa Kỳ) đạt từ 24/36 điểm trở lên và còn thời hạn. Thí sinh có chứng chỉ A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK) sử dụng kết quả 3 môn để thay thế cho 3 môn xét tuyển của ngành học đăng ký, mức điểm mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUMrange ≥ 60) và đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Mã phương thức xét tuyển 501 dành cho thí sinh là học sinh các lớp chuyên, lớp song ngữ thuộc trường trung học phổ thông chuyên. Đồng thời, đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024;

- Điểm trung bình chung học kỳ môn ngoại ngữ của 5 học kỳ bậc trung học phổ thông đạt từ 7.0 (trừ học kỳ 2 lớp 12);

- Điểm trung bình chung 5 học kỳ bậc trung học phổ thông (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/5 đạt từ 7.0;

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cộng môn ngoại ngữ 5 học kỳ bậc trung học phổ thông (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12) + Điểm trung bình cộng 5 học kỳ bậc trung học phổ thông (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12) + Điểm Ưu tiên quy đổi (nếu có).

Mã phương thức xét tuyển 402 dành cho thí sinh là học sinh trung học phổ thông có kết quả đánh giá năng lực tổ chức trong năm học 2023-2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 105/150 điểm và của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 850/1200 điểm; kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 21/30 điểm.

Đồng thời, đáp ứng các tiêu chí sau: Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; Điểm trung bình chung học kỳ môn ngoại ngữ của 5 học kỳ bậc trung học phổ thông đạt từ 7.0 (trừ học kỳ 2 lớp 12).

Điểm trung bình chung 5 học kỳ bậc trung học phổ thông (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/5 đạt từ 7.0; Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi*10 + Trung bình cộng (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/5 + Điểm Ưu tiên quy đổi (nếu có).

Mã phương thức xét tuyển 410 dành cho thí sinh là học sinh trung học phổ thông có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đồng thời, thí sinh đáp ứng các tiêu chí sau: Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; Điểm trung bình chung học kỳ môn ngoại ngữ của 5 học kỳ bậc trung học phổ thông đạt từ 7.0 (trừ học kỳ lớp 12); Điểm trung bình chung 5 học kỳ bậc trung học phổ thông (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/5 đạt từ 7.0.

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi + Trung bình cộng (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/5 + Điểm Ưu tiên quy đổi (nếu có).

Các mã phương thức xét tuyển còn lại, được quy định như sau:

+ Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/thành phố: mã 502;

+ Thành viên đội tuyển Học sinh giỏi cấp quốc gia: mã 503;

+ Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: mã 504;

+ Tham dự Vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam: mã 505.

Thí sinh xét theo các mã phương thức xét tuyển này cần đáp ứng các tiêu chí:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024;

- Điểm trung bình chung học kỳ môn ngoại ngữ của 5 học kỳ bậc trung học phổ thông đạt từ 7.0 (trừ Học kỳ 2 lớp 12);

- Điểm trung bình chung 5 học kỳ bậc trung học phổ thông (Học kỳ 1 lớp 10 + Học kỳ 2 lớp 10 + Học kỳ 1 lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/5 đạt từ 7.0.

Bình luận của bạn

Bình luận