Tốc độ giải ngân đầu tư công thấp, Hải Phòng tăng tốc hoàn thành kế hoạch

Tuệ Nhi
13:19 - 11/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hết 6 tháng đầu năm, Hải Phòng mới giải ngân được 5.509,4 tỉ đồng, đạt 27,58% trong tổng số 19,972,7 tỉ đồng được Hội đồng nhân dân thành phố giao vốn đầu tư công 2024.

Tốc độ giải ngân đầu tư công thấp, Hải Phòng tăng tốc hoàn thành kế hoạch- Ảnh 1.

Hết tháng 6 đầu năm, Hải Phòng mới giải ngân được gần 28% vốn đầu tư công.

Nguyên nhân đầu tư công giải ngân thấp được cho là do đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều đơn vị do phải thực hiện đấu thầu, có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa giải ngân vốn đầu tư công được.

Theo đó, năm 2024, tổng số 19.972 tỷ đồng kế hoạch giao vốn đầu tư công được Hải Phòng phân bổ cho 3 khu vực sử dụng vốn đầu tư công.

Cụ thể, hơn 9.622 tỷ đồng được giao cho các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp giao kế hoạch vốn; hơn 4.306 tỷ đồng trong kế hoạch giao vốn được giao cho các dự án được thành phố phân cấp quyết định đầu tư cho cấp quận, huyện và hơn 3.350 tỷ đồng vốn đầu tư công là nguồn vốn bổ sung cho chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu do Ủy ban nhân dân các huyện quyết định đầu tư.

Đến nay, đối với khoản vốn hơn 9.622 tỷ đồng được thành phố giao cho 22 chủ đầu tư dự án, các chủ đầu tư mới giải ngân được trên 2.932 tỷ đồng, đạt 30,48% kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó này mới chỉ có 3 đơn vị giải ngân trên 50% kế hoạch vốn giao, 5 đơn vị giải ngân đạt mức trên trung bình, trên 30,48% kế hoạch vốn giao. Đặc biệt, trong số các chủ đầu tư này còn có tới 6 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn giao.

Đối với khoản vốn hơn 4.306 tỷ đồng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu, phân cấp cho 15 quận, huyện làm chủ đầu tư cũng mới giải ngân đạt hơn 1.442 tỷ đồng, đạt trên 33,5% kế hoạch vốn giao năm 2024. Trong số này chỉ có 8 quận, huyện đạt mức giải ngân trên 33,5% kế hoach, 6 quận huyện còn lại có tỷ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt từ 14% đến dưới 33,5% kế hoạch giao vốn.

Về khoản hơn 3.350 tỷ đồng giao vốn bổ sung cho 6 huyện thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, các huyện mới giải ngân đạt hơn 1.078 tỷ đồng, đạt gần 32% kế hoạch giao vốn. Trong số này có 6 huyện giải ngân vốn đầu tư công đạt mức trên 32% kế hoạch giao vốn, 4 huyện còn lại có mức giải ngân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chỉ từ gần 15% đến dưới 25% kế hoạch giao vốn.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, đối với 6 chủ đầu tư chưa giải ngân vốn đầu tư công, đây là các kế hoạch giao vốn thấp, chỉ từ 0,04 tỷ đồng đến hơn 66 tỷ đồng. Trong đó, có những dự án mới được bổ sung kế hoạch giao vốn từ tháng 6/2024 nên các chủ đầu tư chưa thể giải ngân vốn đầu tư công ngay trong tháng 6/2024. Đặc biệt, đối với dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất chưa giải ngân vốn, dự án được ghi vốn đầu tư công từ nhiều năm trước.

Ngoài ra, trước 30/6, chủ đầu tư chưa giải ngân vốn đầu tư công nhưng chủ đầu tư đã thực hiện xong các thủ tục mời thầu, đấu thầu, chủ đầu tư dự án cam kết với Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thực hiện giải ngân 100% nguồn vốn này trong tháng 9/2024.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố, việc giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng thấp hơn so với cùng kỳ là do hoạt động giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đã có chỉ đạo.

Cụ thể, thời gian tới, các Tổ công tác đôn đốc giải ngân của thành phố cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành kế hoạch.

Bên cạnh đó, Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các cấp, các ngành của Hải Phòng tiếp tục giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án có tác động lớn đến tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.


Bình luận của bạn

Bình luận