Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Toàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"

TĐQ
16:56 - 22/11/2022

Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã đạt được kết quả ấn tượng, đặc biệt viêc xây dựng các mô hình học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Duy Xuyên Trần Quốc Tuấn cho biết, hiện nay, địa bàn huyện này có 18 Hội Khuyến học cấp xã, thị trấn, trường học với 27.022 hội viên.

Những năm qua, các cơ sở hội đã tích cực đẩy mạnh hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình học tập:"Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cơ quan, đơn vị học tập".

Toàn bộ thôn, khối phố của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đạt danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 1.

Hội Khuyến học huyện Duy Xuyên khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: N.T

Toàn huyện Duy Xuyên hiện có 27.674 hộ dân đạt danh hiệu "Gia đình học tập" (chiến tỷ lệ 77,9%). 78/78 thôn, khối phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập" (đạt 100%). 340 dòng họ được công nhận "Dòng họ học tập".

Những mô hình khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của từng cơ sở.

Trong đó, những mô hình cộng đồng dân cư khuyến học nổi bật như làng Hòa An (xã Duy Trinh), khối phố Long Xuyên 2 và Phước Mỹ 1 (thị trấn Nam Phước) hay các mô hình tộc họ hiếu học như tộc Kiều Văn (xã Duy Nghĩa), tộc Phạm Văn (xã Duy Hải), tộc Hồ và tộc Lê (xã Duy Trinh)…

Bên cạnh việc tích cực xây dựng mô hình học tập, Hội Khuyến học các cấp trong huyện Duy Xuyên cũng chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội, góp phần duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học và hoàn thành công tác phổ cập giáo dục.

Về công tác xây dựng Quỹ học bổng Lê Thiện Trị, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Duy Xuyên Trần Quốc Tuấn cho biết Quỹ được thành lập và đi vào hoạt động năm 2010, với số tiền ban đầu khoảng 300 triệu đồng, nâng dần qua hằng năm.

Quỹ Khuyến học Lê Thiện Trị mang tên một danh nhân, một nhà văn hóa, giáo dục nổi tiếng của quê hương Duy Xuyên với danh xưng "Khai khoa tiến sĩ Trung Kỳ lục tỉnh".

Đến nay đã có gần 1.700 học sinh học giỏi được khen thưởng từ nguồn quỹ trên. Hiện số dư của Quỹ học bổng Lê Thiện Trị là 500 triệu đồng.

Cùng với Hội Khuyến học, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong huyện Duy Xuyên đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài.

Ngoài ra, nét nổi bật trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Duy Xuyên là mô hình nhận đỡ đầu trẻ em nghèo do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện này phát động. Đến nay, có tổng cộng 46 học sinh được nhận đỡ đầu với tổng mức hỗ trợ 175,2 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội Khuyến học Trần Quốc Tuấn cho biết trong thời gian tới Hội Khuyến học huyện Duy Xuyên sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng quỹ khuyến học các cấp, biểu dương, khen thưởng kịp thời học sinh có thành tích học tập tốt và các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.