Tiền lương

Các loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024

Các loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024

29/05/2024 - 16:25

Từ ngày 1/7/2024, cơ cấu tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Vậy khi thực hiện chế độ tiền lương mới sẽ có những loại phụ cấp nào?

Khoản tiền nào người lao động được nhận khi nghỉ việc?

Khoản tiền nào người lao động được nhận khi nghỉ việc?

08/05/2024 - 08:17

Theo quy định của pháp luật, tiền lương cho những ngày làm việc chưa được thanh toán, tiền trợ cấp thôi việc... là những khoản tiền người lao động được nhận khi nghỉ việc.

3 loại tiền lương sẽ tăng đồng loạt từ ngày 1/7/2024

3 loại tiền lương sẽ tăng đồng loạt từ ngày 1/7/2024

03/05/2024 - 07:00

Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, 3 loại tiền lương quan trọng sẽ tăng là lương cán bộ, công chức, viên chức; lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; lương tối thiểu vùng.

Từ 1/7/2024, bảng lương mới của lực lượng vũ trang sẽ thay đổi như thế nào?

Từ 1/7/2024, bảng lương mới của lực lượng vũ trang sẽ thay đổi như thế nào?

25/03/2024 - 19:04

Khi cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024, 3 bảng lương mới của lực lượng vũ trang sẽ được xây dựng, ban hành theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Quốc hội quyết nghị thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Quốc hội quyết nghị thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024

10/11/2023 - 15:31

Ngày 10/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết quyết nghị từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tiền lương; bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

29/07/2023 - 10:51

Tại Diễn đàn Người lao động năm 2023, nhiều ý kiến đại diện đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn các cấp mong muốn có giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

[Infographic] Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, tổ chức bộ máy có hiệu lực từ 1/1/2023

[Infographic] Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, tổ chức bộ máy có hiệu lực từ 1/1/2023

22/12/2022 - 16:04

Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức có hiệu lực.