3 loại tiền lương sẽ tăng đồng loạt từ ngày 1/7/2024

Lam Linh
07:00 - 03/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, 3 loại tiền lương quan trọng sẽ tăng là lương cán bộ, công chức, viên chức; lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; lương tối thiểu vùng.

3 loại tiền lương sẽ tăng đồng loạt từ ngày 1/7/2024- Ảnh 1.

Đối với người lao động, việc tăng tiền lương tối thiểu vùng sẽ giúp người lao động có thu nhập cao hơn, cải thiện đời sống. Ảnh: IT/Images

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Theo chính sách cải cách tiền lương mới, 3 loại tiền lương đồng loạt tăng, gồm lương công chức, lương hưu và lương tối thiểu vùng. Trong đó, một số mức tăng cụ thể sẽ do Chính phủ quyết định.

3 loại tiền lương sẽ tăng bao gồm:

Tăng lương của cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, trong chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ hệ số lương 1-2,34-10 của hiện nay lên thành 1-2,68-12.

Với việc mở rộng quan hệ tiền lương này thì mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao (so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay).

Mức lương khởi điểm trung bình cho công chức, viên chức cũng sẽ tăng với hệ số lương mới là 2,68, cao hơn hệ số 2,34 hiện nay. 

Đồng thời, mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm với hệ số 2,68 (cao hơn so với hệ số 2,34 hiện nay). Đối với công chức, viên chức có trình độ đại học, mức lương khởi điểm trước đây với hệ số 2,34 là hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương Bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên hệ số 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến sẽ cao hơn (so với con số 18 triệu đồng hiện nay).

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%. Mức tăng lương cụ thể cho từng đối tượng sẽ phụ thuộc vào vị trí việc làm, hiệu quả công việc...

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bên cạnh việc cải cách tiền lương công chức thì Nghị quyết số 104/2023/QH15 cũng đề cập đến việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/7, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công cùng một số chính sách an sinh xã hội khác liên kết với mức lương cơ sở.

Trước đó, xét yếu tố trượt giá vào điều chỉnh lương hưu và tăng trưởng kinh tế năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7 năm nay thêm khoảng 8%.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với mức điều chỉnh này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương, và người hưởng lương hưu từ ngày 1/7 trở đi.

Tuy nhiên, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu, vì thế, mức lương hưu cần tăng tối thiểu là 15%.

Do đó, con số cụ thể cho mức tăng lương hưu kể từ ngày 1/7 vẫn chưa được xác định. Dự kiến Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu sẽ được trình lên Chính phủ vào tháng 5/2024.

Tăng lương tối thiểu vùng bình quân 6%

Ngày 20/12/2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã quyết định thông qua mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024 ở mức 6%. Mức lương mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo Điều 91 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Với mức điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, thì tiền lương tối thiểu sẽ tăng thêm từ 200.000-280.000 đồng đồng tùy vùng, cụ thể như sau:

Vùng I tăng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng 280.000 đồng);

Vùng II tăng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng);

Vùng III tăng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng);

Vùng IV tăng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Theo quy định hiện hành, tiền lương tối thiểu vùng dao động từ 3,25-4,68 triệu đồng/tháng.

Đối với mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ ngày 1/7/2024, cụ thể như sau: 

Vùng I là 23.800 đồng/giờ;

Vùng II lên 21.200 đồng/giờ;

Vùng III là 18.600 đồng/giờ;

Vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Bình luận của bạn

Bình luận