Tiền lương, thưởng giáo viên phổ thông tăng bao nhiêu từ 01/7/2024?

Ly Hương
14:44 - 01/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tiền lương, thưởng của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tăng bao nhiêu từ 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của thầy cô giáo.

Quốc hội thống nhất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2024.

Mức lương cơ sở là căn cứ để tính thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trong đó có giáo viên là viên chức tại các trường công lập.

Tiền lương, thưởng của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tăng bao nhiêu từ 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của thầy cô giáo.

Thu nhập của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tăng bao nhiêu từ 1/7/2024?

- Tăng lương cơ bản: Tăng lương cơ sở kéo theo lương cơ bản tăng. Hiện lương cơ bản của giáo viên được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng và hệ số lương được quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non và phổ thông công lập.

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở:
Tiền lương, thưởng giáo viên phổ thông tăng bao nhiêu từ 01/7/2024?- Ảnh 2.

Bảng lương giáo viên trung học phổ thông:
Tiền lương, thưởng giáo viên phổ thông tăng bao nhiêu từ 01/7/2024?- Ảnh 3.

Lưu ý: Bảng lương trên chưa bao gồm các khoản: phụ cấp đứng lớp, thâm niên, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Ví dụ: Giáo viên trung học phổ thông hạng 3 bậc 1 có mức lương như sau: 2,34 x 2.340.000 đồng + 30% (1.642.680 đồng) = 7.118.280 đồng (chưa trừ 10,5% các loại bảo hiểm).

- Tăng phụ cấp: Bên cạnh lương thì phụ cấp cũng được giữ nguyên như trước. Theo đó, do phụ cấp được tính theo hai cách dưới đây nên khi lương cơ sở tăng thì phụ cấp cũng tăng tương ứng:

Cách 1 tính theo lương cơ sở: Phụ cấp = Hệ số phụ cấp x 2,34 triệu đồng/tháng.

Cách 2 tính theo tỷ lệ % thu nhập: Phụ cấp = (Mức lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

- Bổ sung tiền thưởng: Căn cứ Kết luận 83-KL/TW, mặc dù chưa cải cách tiền lương nhưng Bộ Chính trị vẫn kết luận sẽ áp dụng mức tiền thưởng tương ứng với 10% tổng quỹ lương không bao gồm phụ cấp từ ngày 01/7/2024.

Do đó, dù không cải cách tiền lương nhưng giáo viên vẫn được hưởng thêm tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ lương nếu có thành tích đột xuất trong công tác và kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành công việc, nhiệm vụ hằng năm với giáo viên thuộc danh sách trả lương của cơ sở giáo dục công lập.

Như vậy, mặc dù chưa được cải cách tiền lương, nghĩa là chưa xếp lương bằng con số cụ thể theo vị trí việc làm mà thay vào đó, sẽ tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng tương đương 30% thì thu nhập của giáo viên cũng tăng theo.

Tiền thưởng của giáo viên tăng bao nhiêu từ 1/7/2024?

Điều 54 Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng danh hiệu thi đua được tính theo công thức: Mức thưởng = Hệ số x mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2024 trở đi, lương cơ sở của giáo viên là viên chức sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Chi tiết mức tiền thưởng của giáo viên khi tăng lương cơ sở như sau:

Danh hiệu

Hệ số thưởng

Mức tiền thưởng từ 01/7/2024

Lao động tiên tiến

0,3 lần mức lương cơ sở

702.000 đồng

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

4,5 lần mức lương cơ sở

10.530.000 đồng

Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh

3,0 lần mức lương cơ sở;

7.020.000 đồng

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1,0 lần mức lương cơ sở;

2.340.000 đồng

Anh hùng Lao động

15,5 lần mức lương cơ sở

36.270.000 đồng

Nhà giáo nhân dân

12,5 lần mức lương cơ sở

29.250.000 đồng

Nhà giáo ưu tú

9,0 lần mức lương cơ sở

21.060.000 đồng

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

3,5 lần mức lương cơ sở

8.190.000 đồng

Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh

1,5 lần mức lương cơ sở

3.510.000 đồng

Giấy khen

0,3 lần mức lương cơ sở

702.000 đồng

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

0,15 lần mức lương cơ sở

351.000 đồng

Như vậy, khi tăng lương cơ sở thêm 30% thì mức tiền thưởng của giáo viên từ 1/7/2024 cũng sẽ tăng thêm 30%.

Bình luận của bạn

Bình luận