Thủ tướng yêu cầu ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định giá đất

Trang Linh
13:09 - 11/07/2023
Công dân & Khuyến học trên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.

Công điện nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể.

Dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn, công tác định giá đất vẫn gặp nhiều khó khăn

Trước đó, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất (Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 26/6/2023, Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2023, Công văn số 4411/VPCP-NN ngày 14/6/2023 và số 4923/VPCP-NN ngày 4/7/2023).

Công tác định giá đất ở một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, dẫn đến việc định giá đất cụ thể rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định giá đất - Ảnh 1.

Việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất được coi là một trong những giải pháp gỡ vướng trong việc xác định giá đất hiện nay. Ảnh: Thu Cúc

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất đã được Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Hoàn thành và trình Chính phủ xem xét trước ngày 31/7/2023.

Trong quá trình tháo gỡ thủ tục định giá đất, không được gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai đẩy mạnh công tác định giá đất, quyết định giá đất. 

Với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết định giá đất theo thẩm quyền, không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Thực hiện việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ. Kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, các ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất theo chức năng và thẩm quyền được giao.

Bình luận của bạn

Bình luận