Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025: Chỉ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận

Trang Linh
11:02 - 13/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kết luận về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

thi tốt nghiệp năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông báo số 1489/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 sẽ là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 sẽ sớm hơn mọi năm

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nghiên cứu để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hàng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay.

Các môn thi bao gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học.

Như vậy, kỳ thi dự kiến sẽ không bao gồm các môn lựa chọn còn lại là Âm nhạc, Mỹ thuật, Địa lý.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những điểm mới và những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong triển khai thực hiện để xem xét, lựa chọn số môn thi của phương án thi.

Về hình thức thi, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Nội dung bài thi bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có lộ trình tăng nội dung đánh giá năng lực mỗi năm phù hợp với thời gian học tập theo chương trình mới của học sinh.

Phương thức xét tốt nghiệp dự kiến sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.

Tổ chức tập huấn giáo viên xây dựng câu hỏi đề thi tốt nghiệp năm 2025 trong quý 4 năm nay

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu sau khi có thêm ý kiến của 63 tỉnh, thành bằng văn bản, Cục Quản lý chất lượng hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, trình lãnh đạo Bộ báo cáo xin ý kiến Thường trực Chính phủ trước khi công bố, hoàn thành trong tháng 9/2023.

Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 với các thành viên từ các đơn vị liên quan, phân công công việc cụ thể để triển khai nhiệm vụ. Xây dựng đề án và kế hoạch triển khai thực hiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo lộ trình từ nay đến năm 2030.

Nghiên cứu, xây dựng định dạng câu hỏi thi phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước mắt, tập trung chuẩn bị sớm lực lượng giáo viên ra đề thi (ưu tiên chọn giáo viên nhiều kinh nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông 2018). 

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp với yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm cả chuyên sâu và đại trà; tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ và tập huấn cho nhiều đối tượng tham gia xây dựng câu hỏi thi. Các công tác này cần bắt đầu từ quý 4 năm 2023.

Bình luận của bạn

Bình luận