Thành phố Móng Cái: "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em"

Tuệ Nhi
11:43 - 25/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) luôn quan tâm, dành nguồn lực lớn để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em trên địa bàn theo phương châm "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em".

Thành phố Móng Cái: "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em"- Ảnh 1.

Thành phố Móng Cái dành nguồn lực lớn chăm lo cho trẻ em. Ảnh: TH

Móng Cái ưu tiên nguồn lực đầu tư lớn cho lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh và nhu cầu học tập cho mọi trẻ em

Theo thống kê của thành phố Móng Cái, hiện thành phố có 28.368 trẻ em, chiếm 26,65% tổng dân số của thành phố. 

Trong đó hiện còn 239 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng; trong đó có 8 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, sống với người thân, 182 trẻ khuyết tật, tàn tật nặng và đặc biệt nặng, 48 trẻ bị khuyết tật nhẹ... 

Toàn thành phố cũng có 665 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 40 trẻ là con hộ cận nghèo, 267 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ...

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng thành phố Móng Cái tập trung thực hiện nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em; chỉ đạo các xã, phường, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em.

Thành phố Móng Cái: "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em"- Ảnh 2.

Các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố đã thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ảnh: TH

Với phương châm "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em", các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố đã thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Móng Cái giai đoạn 2021-2030 đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Theo đó, thành phố đã ưu tiên nguồn lực đầu tư lớn cho lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh và nhu cầu học tập cho mọi trẻ em. 

Những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được thành phố phối hợp triển khai thường xuyên. Chỉ riêng năm 2023, thành phố đã bố trí 420 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn; kết nối để Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đỡ đầu dài hạn cho 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn với số tiền 500.000 đồng/tháng/trẻ. 

Ngoài ra, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cũng nhận đỡ đầu 24 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, với số tiền 300.000-500.000 đồng/tháng/trẻ.

Thành phố Móng Cái: "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em"- Ảnh 3.

Phường Ninh Dương ra mắt Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống đuối nước trong dịp hè 2024. Ảnh: CTV

Hàng năm, thành phố Móng Cái đều xây dựng các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực, phòng, chống đuối nước ở trẻ em. 

Trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng để giảm thiểu tác hại đến trẻ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em một cách quyết liệt. Tạo nền tảng vững chắc giúp trẻ em phát triển toàn diện hơn cả về thể chất lẫn tinh thần trong một môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ khác theo quy định. 

Nhiều mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được triển khai trên địa bàn, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực cho trẻ em, như: Phòng chống tai nạn thương tích; phòng ngừa hỗ trợ trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; phòng ngừa, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em bị buôn bán trở về; tuyên truyền viên măng non; hội đồng trẻ em; phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật tại xã, phường...

Thành phố Móng Cái: "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em"- Ảnh 4.

Lãnh đạo thành phố tặng quà thiếu nhi dịp 1/6. Ảnh: CTV

Ngoài ra, nhằm đảm bảo mọi trẻ em được quan tâm chăm sóc sức khỏe tốt ngay từ những năm đầu đời, cũng như trong suốt quá trình phát triển, thành phố cũng đã triển khai những chương trình, chính sách chăm lo khá toàn diện.

Hiện nay tại Móng Cái tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi thể thấp còi chỉ còn 4,49%; thể thừa cân, béo phì là 3,25%. Công tác tiêm chủng mở rộng đối với trẻ dưới 1 tuổi được thực hiện định kỳ hàng tháng đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng tạo miễn dịch cơ bản đạt 100%; số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế là 12.897 trẻ.


Bình luận của bạn

Bình luận