Thành phố Hồ Chí Minh quy định 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

Thiên Ân
17:05 - 02/02/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thành phố Hồ Chí Minh quy định 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa- Ảnh 1.

Học sinh lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: Yến Anh

Theo đó, việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo 2 tiêu chí, cụ thể:

Tiêu chí thứ nhất, lựa chọn sách giáo khoa phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời phải phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của thành phố, tự hào là công dân của nước Việt Nam; sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Việc lựa chọn sách phải đảm bảo kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hàng ngày, môi trường xung quanh học sinh; đồng thời đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của thành phố.

Ngoài ra, sách cần đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, sách giáo khoa khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực, chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho các em; giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Tiêu chí thứ hai, lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, gồm: phù hợp năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên, phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM (Science - Khoa học,Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật và Math - Toán học).

Sách giáo khoa được lựa chọn cần phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại; đáp ứng tốt, phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục;

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường - lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo; phát huy năng lực, sở trường tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội;

Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và xây dựng xã hội học tập.