Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 theo chương trình mới

Thiên Ân
15:00 - 07/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 theo chương trình mới- Ảnh 1.

Phụ huynh và học sinh mua sách giáo khoa. Ảnh: M.T

Theo đó, danh mục gồm 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp. 

Đây là các sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Danh mục gồm 48 sách giáo khoa của 10 môn học, hoạt động giáo dục: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Công dân, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Công nghệ. 

Trong số các sách này có 27/48 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 14 sách giáo khoa của Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam liên kết một số nhà xuất bản thực hiện (bộ sách Cánh Diều); còn lại là của một số đơn vị, nhà xuất bản khác.

Căn cứ danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các nhà trường có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, lựa chọn, quyết định sách giáo khoa phù hợp để đưa vào dạy, học tại đơn vị mình từ năm học 2024-2025. Đây là quy định mới theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT, áp dụng từ năm học 2024-2025, thay cho quy định được áp dụng trong năm học trước là ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng lựa chọn, quyết định sách giáo khoa đưa vào giảng dạy tại các nhà trường.

Bình luận của bạn

Bình luận