Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ứng dụng giáo viên ảo để giúp học sinh

Thiên Ân
11:05 - 30/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nghiên cứu các công nghệ và giải pháp ứng dụng giáo viên ảo.

Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ứng dụng giáo viên ảo để giúp học sinh- Ảnh 1.

Trí tuệ nhân tạo có vai trò quan trọng trong nền giáo dục thời đại 4.0. Ảnh: LĐO

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. 

Mục tiêu được Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra là phấn đấu trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển nền tảng công nghệ AI.

Theo kế hoạch, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nghiên cứu các công nghệ và giải pháp ứng dụng giáo viên ảo.

Cụ thể, giáo viên ảo sẽ được thiết kế để trả lời các câu hỏi học sinh thường hỏi; có thể theo dõi tiến độ học tập của học sinh qua hình thức một kèm một, cung cấp cho từng người tham gia những phản hồi được cá nhân hóa, giới thiệu cho học sinh những nội dung học tập phù hợp hơn bằng cách phân tích những kỹ năng học tập và những điểm còn thiếu sót của học sinh.

Các giải pháp AI còn được Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phục vụ quản lý học sinh. AI có thể phân tích thông tin học sinh như kết quả học tập, sức khỏe học đường, tâm sinh lý, nhu cầu giải trí... nhằm đưa ra đề xuất nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh. Bên cạnh đó, các phân tích này sẽ được dùng để dự đoán và tư vấn định hướng lựa chọn trường, nghề nghiệp cho học sinh.

Bình luận của bạn

Bình luận