Chuyên Trần Đại Nghĩa

Ngày 4/7, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tổ chức khảo sát vào lớp 6

Ngày 4/7, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tổ chức khảo sát vào lớp 6

22/05/2024 - 10:50

Ngày 4/7, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tổ chức khảo sát vào lớp 6. Dự kiến, ngày 11/7, trường công bố kết quả khảo sát.

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa

16/05/2024 - 17:40

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 6, lớp 10 từ năm học 2024-2025.