Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm chức Bộ trưởng Tư pháp, chỉ đạo lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Trần Vũ
18:27 - 13/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và chỉ đạo các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm chức Bộ trưởng Tư pháp, chỉ đạo lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và dạy nghề - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp.

- Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

- Đặc xá.

- Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội.

- Văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo nhiều lĩnh vực

Cũng tại Quyết định 506/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Lê Thành Long được phân công theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm nhiệm vụ:

- Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương;

- Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch;

- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Như Công dân và Khuyến học đã thông tin, tại Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, ngày 6/6, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long sinh năm 1963, quê thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tiến sĩ Luật.

Ông Lê Thành Long là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Quá trình công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long:

1/11/1987 - 31/12/1996:

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; từ 01/12/1990 - 30/11/1991 là cán bộ Ban Thư ký Ủy ban Sông Mê Công quốc tế tại Băng Cốc, Thái Lan; từ 05/4/1993 - 14/9/1995 được cử đi học Thạc sỹ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Calgary, Canada.

1/1/1997 - 9/10/1999:

Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

10/10/1999 - 31/3/2003

Học Tiến sỹ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản.

1/4/2003 - 31/5/2004

Chuyên viên, từ tháng 01/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; từ tháng 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ; từ tháng 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

1/6/2004 - 9/12/2008

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

10/12/2008 - 10/10/2011

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp; từ tháng 9/2010 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010 - 2015.

11/10/2011 - 2/3/2014

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; từ 20/10/2011 - 01/7/2012 kiêm Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

3/3/2014 - 6/10/2015

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

7/10/2015 - 8/4/2016

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; từ tháng 01/2016 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ 9/4/2016 đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; từ 13/8/2016 là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (nhiệm kỳ 2016-2021); từ 26/10/2018 là thành viên Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ 01/02/2019 là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bình luận của bạn

Bình luận