Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

16:52 - 06/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Chiều 6/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chương trình làm việc của Quốc hội trong ngày 6/6, Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long sinh năm 1963, quê thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tiến sĩ Luật. 

Ông Lê Thành Long là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Quá trình công tác của tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long:

1/11/1987 - 31/12/1996:

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; từ 01/12/1990 - 30/11/1991 là cán bộ Ban Thư ký Ủy ban Sông Mê Công quốc tế tại Băng Cốc, Thái Lan; từ 05/4/1993 - 14/9/1995 được cử đi học Thạc sỹ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Calgary, Canada.

1/1/1997 - 9/10/1999:

Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

10/10/1999 - 31/3/2003

Học Tiến sỹ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản.

1/4/2003 - 31/5/2004

Chuyên viên, từ tháng 01/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; từ tháng 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ; từ tháng 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

1/6/2004 - 9/12/2008

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

10/12/2008 - 10/10/2011

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp; từ tháng 9/2010 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010 - 2015.

11/10/2011 - 2/3/2014

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; từ 20/10/2011 - 01/7/2012 kiêm Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

3/3/2014 - 6/10/2015

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

7/10/2015 - 8/4/2016

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; từ tháng 01/2016 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ 9/4/2016 đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; từ 13/8/2016 là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (nhiệm kỳ 2016-2021); từ 26/10/2018 là thành viên Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ 01/02/2019 là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Bình luận của bạn

Bình luận